สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ACRYLIC RESINS
CAS Number: -
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: (เมท) อะคริเลต ((Meth)acrylates)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ใน 1) พลาสติก (สำหรับหน้าต่างหลังคา ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน โคมไฟ นาฬิกาคริสตัล เป็นต้น) 2) สีและแลกเกอร์ 3) กาวและสารผนึก 4) กระดาษ กระดาษแข็ง การตกแต่งหนังและสิ่งทอ 5) หมึกพิมพ์ และ 6) ทันตกรรมและสารยึดติดสำหรับการศัลยกรรมกระดูก และอวัยวะเทียม [Zenz, p. 755-6] ใช้ในทางทันตกรรมสำหรับเป็นส่วนประกอบของวัสดุที่ใช้ในการฟื้นฟู สารยึดและฟันปลอม [Wallenhammar LM et al. Contact allergy and hand eczema in Swedish dentists. Contact Dermatitis 2000; 43:192-9.]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การพิมพ์แบบซิลสกรีน
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819567
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546