สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Butylated hydroxytoluene
CAS Number: 128-37-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ (Other Organic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในน้ำมันเบนซิน น้ำมัน แวกซ์ ยาง สีและพลาสติก Butylated hydroxytoluene ในรูปที่บริสุทธิ์ใช้เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในอาหาร [ACGIH] ใช้เป็นสารป้องกันผิวลอกในหมึกและสี [Merck Index]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 mg/m3, inhalable fraction and vapor
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819566
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546