สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Camphor, synthetic
CAS Number: 76-22-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ (Other Organic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารเติมเติมเพื่อให้มีคุณสมบัติยืดหยุ่นหรือมีคุณสมบัติพลาสติก และสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี และยังใช้เป็นสารเติมแต่งในวัตถุระเบิด สารขัดเงา น้ำมันเคลือบเงา (lacquer) สารกำจัดแมลง สารกำจัดเชื้อรา เภสัชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และสารแต่งกลิ่น [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 12 mg/m3
STEL (ACGIH) : 19 mg/m3
PEL (OSHA) : 2 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 200 mg/m3
Odor Threshold Low : 0.0026 ppm
Odor Threshold High : 0.96 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804725
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546