สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Carbon black
CAS Number: 1333-86-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ไฮโดรคาร์บอนกลุ่มอะโรมาติกที่เป็นโพลีไซคลิก (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับยางรถยน์และอีลาสโตเมอร์ชนิดอื่นๆ รวมทั้งใช้ในน้ำหมึก พลาสติกและสี [ACGIH] Carbon black เป็นวัสดุที่ตั้งใจผลิตขึ้นในขณะที่เขม่า (soot) เป็นของเสียจากกระบวนการเผาไหม้ เมื่อเปรียบเทียบกับเขม่า อนุภาคของคาร์บอนแบลคมีความเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าและเกิดปฏิกิริยาทางชีวภาพน้อยกว่าด้วย [AIHAJ 2001;62(2):218-28]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 3.5 mg/m3
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 3.5 mg/m3
IDLH (NIOSH) : 1750 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43498309
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546