สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Carbon disulfide
CAS Number: 75-15-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายอื่น ๆ (Other Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: คาร์บอนไดซัลไฟด์ใช้เป็นสารรมในการผลิตเรยอน การสัมผัสสารนี้จำนวนมากอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างเปิดเครื่องปั่นและในขั้นตอนการตัดและทำให้แห้ง  [LaDou, p. 452] นอกจากนี้ยังใช้ในการผลิตสารเคมีอื่นๆ หลอดอิเล็กทรอนิกส์สูญญากาศ เป็นสารทำละลายสำหรับเรซิน ไขมัน น้ำมัน แวกซ์ และสารเคมีอื่น ๆ  [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : TTCA in urine = 5 mg/g creatinine; sample at end of shift;
Thai BEIs : กรด 2-ไธออกโซไธอะโซลิดีน-4– คาร์บอกซิลิก  0.5 มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (2 -Thioxothiazolidine- 4 – carboxylic acid (TTCA) in urine 0.5 mg/g Cr) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift)
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 1 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 20 ppm, Ceiling(OSHA) = 30 ppm (100 ppm for 30-min peak per 8-hr shift)
IDLH (NIOSH) : 500 ppm
Odor Threshold Low : 0.01 ppm
Odor Threshold High : 0.42 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
คาร์บอนไดซัลไฟด์, พิษเรื้อรัง (Carbon disulfide, chronic toxic effect)
เป็นหมัน, ชาย (Infertility, male)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การผลิตสิ่งทอ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012414
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546