สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Carbon tetrachloride
CAS Number: 56-23-5
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ในอดีตใช้เป็นสารซักแห้งและสารรมควัน ในปัจจุบันใช้เป็นสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี และใช้ในจำนวนเล็กน้อยเพื่อเป็นน้ำยาทำความสะอาดรอยด่าง [ACGIH; LaDou, p. 510]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 5 ppm
STEL (ACGIH) : 10 ppm
PEL (OSHA) : 10 ppm, Ceiling(OSHA) = 25 ppm (200 ppm for 5-min peak in any 4 hrs.)
IDLH (NIOSH) : 200 ppm
Odor Threshold Low : 140 ppm
Odor Threshold High : 584 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012273
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546