สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Carbonyl fluoride
CAS Number: 353-50-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: แอซิด เฮไลด์ (Acid Halides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ เกิดขึ้นจากการย่อยสลายทางความร้อนของฟลูออโรโพลีเมอร์ เช่น โพลีเตตตระฟลูออโรเอทีลีน(PTFE) และโพลีฟลูออโรเอทีลีนโพรพีลีน [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 ppm
STEL (ACGIH) : 5 ppm
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Skeletal fluorosis
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023206
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546