สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Chlorhexidine
CAS Number: 55-56-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกันเสีย/สารฆ่าเชื้อ (Preservatives/Disinfectants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: Chlorhexidine ใช้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและสบู่ที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย  [Marks, p. 228-9]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การใช้สารฆ่าเชื้อ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824981
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546