สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Chloroform
CAS Number: 67-66-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: เคยใช้สำหรับการสกัดและในการทำความสะอาดเฉพาะที่ [LaDou, p. 510]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 10 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : Ceiling(OSHA) = 50 ppm
IDLH (NIOSH) : 500 ppm
Odor Threshold Low : 133 ppm
Odor Threshold High : 276 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800300
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546