สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Chloropicrin
CAS Number: 76-06-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารรม (Fumigants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารรมควันเมล็ดพืช ดิน และใช้เป็นสารตัวกลางในกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ และใช้เป็นสารแต่งกลิ่นในก๊าซที่ไม่มีกลิ่น [NIOSH Guidelines for Chemical Hazards]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.1 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.1 ppm
IDLH (NIOSH) : 2 ppm
Odor Threshold Low : 0.8 ppm
Odor Threshold High : 1 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800386
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546