สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Chromium and compounds
CAS Number: 7440-47-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ธาตุ, โลหะ (Elements, Metallic)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: การทำเหมือง การหลอมถลุง และการทำโลหะ : การทำเหมืองและการบดแร่ การผลิตอัลลอย ผลิตโครเมตจากโครไมต์  การผลิต : สีย้อมสิ่งทอ เม็ดสีในสี ชุบโครเมียม ฟอกหนัง หมึกพิมพ์ ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องบิน ข้อต่อ อิฐและเตาเผาทนไฟ การนำไปใช้ : ให้ความร้อนหรือไสอัลลอย เชื่อมสแตนเลท พ่นสีโครเมียม ผสมและเทปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต ใช้ในน้ำเพื่อยั้บยั้งการกัดกร่อน สารปกป้องเนื้อไม้ สารทำความสะอาดเครื่องแก้ว ใช้ Cr6+ เพื่อทำให้อีพ๊อกซี่เรซินแข็ง
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : For chromium (VI), water-soluble fume: Total Cr in urine = 10 ug/L (increase during shift) or 25 ug/L (end of shift at end of workweek);
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.5 mg/m3 , as Cr(metal, Cr(III) inorganic compds), 0.05 mg/m3, as Cr(Cr(VI)water sol. inorganic compds), 0.01 mg/m3,as Cr(Cr(VI) water insol. inorganic compds)
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 1 mg/m3(metal), 0.5 mg/m3, as Cr(Cr(II) and Cr(III) inorganic compds), Ceiling(OSHA) = 0.1 mg/m3, as CrO3(Cr(VI)water sol. and insol. inorganic compds)
IDLH (NIOSH) : 250 mg/m3,as Cr(metal and Cr(II)compds), 25 mg/m3, as Cr(Cr(III)compds)
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โครเมียม, พิษเรื้อรัง (Chromium, chronic toxic effect)
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกัดกลึงขึ้นรูปโลหะ
การขัดทราย
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การเชื่อม
การเชื่อมเหนือเคลือบ
การเตรียมและเทโลหะ
การทำความสะอาดเตาเผาหรือควัน
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การทำเหมือง
การผลิตซีเมนต์
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การผลิตเหล็ก
การพ่นพอกผิวโลหะด้วยเปลวความร้อน
การพิมพ์แบบซิลสกรีน
การฟอกหนัง
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
การรักษาสภาพเนื้อไม้
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804871
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546