สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Cotton dust, raw
CAS Number: ไม่ระบุ
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฝุ่น/ละอองสารจากพืชและสัตว์ (Plant & Animal Dusts/Aerosols)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: มีโอกาสในการรับสัมผัสสารชนิดนี้สูงที่สุดในกระบวนการแกะเมล็ดพืชที่มีเส้นใย การทำเส้นใยให้สม่ำเสมอก่อนปั่น และการขยายตัวของเส้นใย และมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่าในกระบวนการปั่น กรอและทำเกลียว ช่างทอผ้ามีโอกาสเสี่ยงน้อยที่สุดต่อการสัมผัสสารชนิดนี้ โรคฝุ่นฝ้ายพบในคนงานที่อยู่ในกระบวนการสกัดน้ำมันจากเมล็ดฝ้าย ยัดนุ่น และในคนงานที่มีโอกาสสัมผัสป่าน ปอ และฝุ่นนุ่น [Levy, p. 443]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.2 mg/m3, measured by vertical elutriator
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 1 mg/m3, resp. dust, measured by vertical elutriator
IDLH (NIOSH) : 100 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Inhalation fever
Methemoglobinemia, subacute
โรคบิสสิโนสิส หรือโรคปอดฝุ่นฝ้าย (Byssinosis)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การผลิตสิ่งทอ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785873
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546