สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Cresol, all isomers
CAS Number: 106-44-5, 108-39-4, 1319-77-3, 95-48-7
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฟีนอล (Phenols)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารในกระบวนการแยกแร่ชนิดต่าง ๆ ออกจากกันโดยอาศัยความหนาแน่นของแร่แต่ละชนิด ใช้เป็นสารฆ่าเชื้อ สารรมควันและสารตัวกลางในกระบวนการผลิตสำหรับสารเคมี เรซิน สีย้อม น้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป วัตถุระเบิด เป็นต้น [ACGIH] ใช้ในสารกำจัดไขมัน สารฆ่าเชื้อและน้ำยาล้างฟิล์มถ่ายรูป [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 5 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 5 ppm
IDLH (NIOSH) : 250 ppm
Odor Threshold Low : 5 x 10 -05 ppm
Odor Threshold High : 0.0079 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การล้างไขมันออกจากโลหะ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012433
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546