สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Cyclohexanone
CAS Number: 108-94-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: คีโตน (Ketones)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำละลายในอุตสาหกรรมต่างๆ และใช้เป็นน้ำยาล้างสีและหมึกพิมพ์  [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : 1,2-Cyclohexanediol (with hydrolysis) in urine: 80 mg/L (end of shift at end of workweek); Cyclohexanol (with hydrolysis) in urine: 8 mg/L (end of shift); See notations in ACGIH TLVs and BEIs.
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 20 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 50 ppm
IDLH (NIOSH) : 700 ppm
Odor Threshold Low : 0.12 ppm
Odor Threshold High : 100 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
สี (สารทำละลาย)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43476334
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546