สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Dichloroethyl ether
CAS Number: 111-44-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: อีเทอร์ (Ethers)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำละลาย สารกำจัดแวกซ์ สารที่ทำให้เปียก (สารที่ทำให้ของเหลวแพร่ไปบนหรือซึมเข้าไปในสารอื่น โดยการลดความตึงผิวของของเหลงนั้น) สารรมควันดินและเป็นสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 5 ppm
STEL (ACGIH) : 10 ppm
PEL (OSHA) : Ceiling(OSHA) = 15 ppm
IDLH (NIOSH) : 100 ppm
Odor Threshold Low : 0.0005 ppm
Odor Threshold High : 0.05 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012255
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546