สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Acetaldehyde
CAS Number: 75-07-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: อัลดีไฮด์ (Aldehydes)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในการสังเคราะห์สารเคมีอินทรีย์ เรซิน สีย้อม สารกำจัดศัตรูพืช สารฆ่าเชื้อ เครื่องสำอาง เจลาติน กาว แลกเกอร์ น้ำยาเคลือบเงา วัตถุระเบิดและเวชภัณฑ์ รวมทั้งใช้เป็นสารเพิ่มความแข็งในงานภาพถ่าย สารแต่งกลิ่น และสารรักษาสภาพหนัง [NIOSH OSH Guideline]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : 25 ppm
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 200 ppm
IDLH (NIOSH) : 2000 ppm
Odor Threshold Low : 0.0028 ppm
Odor Threshold High : 1000 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48321613
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546