สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Dimethyl sulfoxide
CAS Number: 67-68-5
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายอื่น ๆ (Other Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นเภสัชภัณฑ์ และสารทำละลายสำหรับกระบวานการโพลีเมอร์ไรซ์และใช้ในการสกัดทางเคมี สารกำจัดสี ใช้เป็นสารรักษาสภาพสำหรับอวัยวะที่ใช้ในการเปลี่ยนถ่าย ทั้งนี้พบตามธรรมชาติในน้ำใต้ดิน เมล็ดพืช ผัก และในอาหารต่างๆ [CHEMINFO] ใช้เป็นสารทำละลายสำหรับสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ทั้งนี้ยังใช้เป็นสารทำความสะอาดทางอุตสาหกรรม [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824990
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546