สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Aluminum chloride
CAS Number: 7446-70-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: โลหะ, สารประกอบอนินทรีย์ (Metals, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาและสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี อะลูมินัมคลอไรด์ใช้เป็นสารป้องกันเนื้อไม้ น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในคอกม้าและโรงฆ่าสัตว์ ย้อมสีสิ่งทอ ล้างอัดภาพ กลั่นน้ำมันดิบ ผลิตกระดาษหนัง กำจัดกลิ่นและป้องกันเหงื่อออก [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 mg/m3, as Al
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
ก๊าซพิษจากการที่สารเคมีหกรั่วไหลลงในน้ำ
การกลั่นปิโตรเลียม
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การรักษาสภาพเนื้อไม้
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824905
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546