สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: 4,6-Dinitro-o-sec-butyl phenol
CAS Number: 88-85-7
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารกำจัดวัชพืช, ไนโตรอะโรมาติก (Herbicides, Nitroaromatic)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: สถิติการใช้ในปี ค.ศ. 1986 ได้แก่ ใช้สำหรับถั่วเหลืองร้อยละ 40 ถั่วร้อยละ 16 มันฝรั่งร้อยละ 15 และใช้กับต้นอัลฟัลฟา ถั่วแขก ถั่วลันเตา องุ่น และอัลมอนด์ [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824894
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546