สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Endotoxins
CAS Number: 11034-88-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฝุ่น/ละอองสารจากพืชและสัตว์ (Plant & Animal Dusts/Aerosols)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์:
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Grain fever
Inhalation fever
Methemoglobinemia, subacute
โรคไข้เครื่องทำความชื้น (Humidifier fever)
โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (Organic dust inhalation fever)
โรคหลอดลมอุดตันแบบเรื้อรัง (Pulmonary disease, chronic obstructive)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกัดกลึงขึ้นรูปโลหะ
การทำฟาร์ม (ฝุ่น, สารที่ทำให้ขาดออกซิเจน, ฯลฯ)
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
การผลิตสิ่งทอ
การฟอกหนัง
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785894
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546