สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Epichlorohydrin
CAS Number: 106-89-8
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: อีพ๊อกซี่ เรซิน (Epoxy Resins)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: แรกเริ่ม ใช้ในกระบวนการผลิตอีพ๊อกซี่เรซินและฟีนอกซี่เรซิน [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.5 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 5 ppm
IDLH (NIOSH) : 75 ppm
Odor Threshold Low : 0.08 ppm
Odor Threshold High : 12 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012390
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546