สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: EPOXY RESINS
CAS Number: -
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: อีพ๊อกซี่ เรซิน (Epoxy Resins)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: มีรายงานการเกิดโรคหอบหืดที่เกิดจากการทำงานพบในคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สี และกาว [Malo] พบการเกิดโรคผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ในคนงานก่อสร้าง ช่างทำรองเท้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเครื่องกล คนงานในโรงงานสิ่งทอ [Marks] สารนี้ปริมาณกว่าครึ่งของที่ผลิตได้ทั่วโลกใช้เป็นสารเคลือบผิวป้องกันโลหะ ไม้ คอนกรีต และพลาสติกอื่นๆ ส่วนที่เหลือใช้ในสารยึดเกาะ ลามิเนต เครื่องมือและแม่พิมพ์โลหะ พื้น และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบในการผลิตอีพ๊อกซี่เรซิน ประกอบด้วย สารที่ทำให้แข็งตัว สารที่ทำให้เจือจาง epoxy acrylates (vinyl esters)  epichlorohydrin และ bisphenol A [Bray PG. Epoxy Resins. Occupational Medicine STAR 14(4): 743, 1999]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824860
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546