สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Acetic acid
CAS Number: 64-19-7
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: กรดอินทรีย์ (Organic Acids)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ผลิตกรดอะซิติก และสารอินทรีย์อื่นๆ และใช้ในพลาสติก เภสัชภัณฑ์ สีย้อม สารกำจัดแมลง สิ่งทอ ยาง และอุตสาหกรรมถ่ายภาพ [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 10 ppm
STEL (ACGIH) : 15 ppm
PEL (OSHA) : 10 ppm
IDLH (NIOSH) : 50 ppm
Odor Threshold Low : 0.03 ppm
Odor Threshold High : 0.15 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การผลิตสิ่งทอ
การเผาโพลีเมอร์ที่เกิดตามธรรมชาติ
การเผาโพลีเมอร์สังเคราะห์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819502
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546