สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Ethylene dibromide
CAS Number: 106-93-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารรม (Fumigants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารรมควัน (fumigant) สารทำละลาย สารกำจัดตะกั่วในน้ำมันที่มีส่วนผสมของตะกั่ว  และใช้เป็นสารตัวกลางในกระบวนการผลิตสารอินทรีย์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกามีคำสั่งยกเลิกการใช้เป็นสารรมควันในดินและเมล็ดพันธุ์พืชแล้ว [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 20 ppm, Ceiling(OSHA) = 30 ppm (50 ppm for 5-min peak per 8-hour shift)
IDLH (NIOSH) : 100 ppm
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012463
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546