สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Ethylene dichloride
CAS Number: 107-06-2
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารทำละลายที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ (Chlorinated Solvents)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ ในอดีตใช้เป็นสารทำละลาย สารกำจัดไขมัน น้ำยาล้างสี และสารรมควัน [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 10 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 50 ppm, Ceiling(OSHA) = 100 ppm (200 ppm for 5-min peak in any 3 hrs)
IDLH (NIOSH) : 50 ppm
Odor Threshold Low : 6 ppm
Odor Threshold High : 111 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012326
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546