สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Ethylene oxide
CAS Number: 75-21-8
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารรม (Fumigants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: เอทีลีนออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อที่ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรมที่ไวต่อความร้อน [p. 736, Harber] มีรายงานพบพยาบาลเป็นโรคหอบหืดจากการทำงานสัมผัสเอทีลีนออกไซด์ [Malo]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 1 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 1 ppm, STEL(OSHA) = 5 ppm
IDLH (NIOSH) : 800 ppm
Odor Threshold Low : 257 ppm
Odor Threshold High : 690 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
Cataract, chemical or radiation induced
มะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012393
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546