สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: FLUORIDES
CAS Number: 16984-48-8
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารฮาโลเจน, สารประกอบอนินทรีย์ (Halogens, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: โอกาสรับสัมผัสสารนี้ในระหว่างการทำงานเกิดขึ้นได้ในกระบวนการผลิตอะลูมินัมขั้นปฐมภูมิ การหลอม (ฟลักซ์) การเชื่อม (ลวดเชื่อม) และระบบทำน้ำประปา [p. 438, Levy]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Fluorides in urine = 3 mg/g creatinine prior to shift or 10 mg/g creatinine at end of shift;
Thai BEIs : ฟลูออไรด์ 2 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Fluorides in urine 2 mg/L) เก็บก่อนเข้ากะการทำงาน และควรมีระยะห่างจากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 16 ชั่วโมง (Prior to shift); ฟลูออไรด์ 3 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Fluorides in urine 3 mg/L) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift)
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2.5 mg/m3, as F
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 2.5 mg/m3, as F
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Skeletal fluorosis
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การเชื่อม
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การผลิตเหล็ก
การผลิตอลูมินัม
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785851
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546