สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Fluorosilicic acid
CAS Number: 16961-83-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารฮาโลเจน, สารประกอบอนินทรีย์ (Halogens, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี น้ำยาฆ่าเชื้อโรค การเติมสารฟลูออรีนลงในน้ำ สารรักษาสภาพเนื้อไม้ สารเพิ่มความแข็งในก้อนอิฐและเซรามิก และสารเติมแต่งในแก้ว  [HSDB] และใช้กัดหนังสัตว์และผิวหนัง ใช้ชุบโครเมียม และแยกตะกั่วด้วยกระแสไฟฟ้า  [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Skeletal fluorosis
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การเตรียมและเทโลหะ
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
การฟอกหนัง
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
การรักษาสภาพเนื้อไม้
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48023154
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546