สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Formaldehyde
CAS Number: 50-00-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: อัลดีไฮด์ (Aldehydes)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในกระบวนการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์เรซิน ไม้อัด ฉากกั้น กระดาษและโฟมยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ คนงานที่ทำงานเกี่ยวกับการรักษาสภาพศพและคนงานในห้องปฏิบัติการมีโอกาสที่จะได้รับสัมผัสสารนี้เข้าสู่ร่างกายในความเข้มข้นที่สูงกว่า 1 พีพีเอ็ม [LaDou, p. 458] อุตสาหกรรมหลัก ๆ ที่นำฟอร์มัลดีไฮด์เรซินไปใช้ ได้แก่ การพิมพ์ชิ้นส่วนพลาสติก เครื่องประดับ ฟิล์มถ่ายรูปและประตูหน้าต่างไม้อัด  [ACGIH] มีรายงานการเกิดโรคหอบหืดอันเนื่องมาจากการทำงานในคนงานที่ทำงานในโรงพยาบาล [Malo] รวมทั้งมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหอบหืดและผิวหนังอักเสบจากสารก่อภูมิแพ้ในคนงานดูแลบ้าน ช่างเครื่องจักรกลและคนงานสิ่งทอ
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : กรดฟอร์มิก 80 มิลลิกรัมต่อกรัมครีอะตินีน (Formic acid in urine 80 mg/g Cr) เก็บก่อนเข้าทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงาน (Prior to last shift of workweek); เมทธานอล 15 มิลลิกรัมต่อลิตรปัสสาวะ (Methanol in urine 15 mg/L) เก็บเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงาน (End of shift)
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : 0.3 ppm
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.75 ppm, STEL(OSHA) = 2 ppm
IDLH (NIOSH) : 20 ppm
Odor Threshold Low : 0.02 ppm
Odor Threshold High : 9770 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกัดกลึงขึ้นรูปโลหะ
การจัดแต่งทรงผม
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การทำแกนและแม่พิมพ์
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การฟอกหนัง
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800402
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546