สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Furfural
CAS Number: 98-01-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: อัลดีไฮด์ (Aldehydes)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ในการสกัดสารทำละลายในกระบวนการกลั่นปิโตรเลียม ใช้เป็นสารทำละลายสำหรับกาวยาง เรซินและสีย้อม และใช้เป็นสีแต่งกลิ่นและสารเคมีตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี [HSDB] ใช้ในความเข้มข้นที่สูงเพื่อเป็นสารกำจัดวัชพืชและสารกำจัดเชื้อรา [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : Furoic acid in urine = 200 mg/L at end of shift;
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 2 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 5 ppm
IDLH (NIOSH) : 100 ppm
Odor Threshold Low : 0.002 ppm
Odor Threshold High : 0.63 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การกลั่นปิโตรเลียม
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48824967
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546