สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Hydrogen cyanide
CAS Number: 74-90-8
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Chemical Asphyxiants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้ผลิตสารเคมีต่างๆ และรมควันห้องปิด  [ATSDR ToxProfiles]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : 4.7 ppm, as CN
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 10 ppm
IDLH (NIOSH) : 50 ppm
Odor Threshold Low : 2 ppm
Odor Threshold High : 10 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กรรมวิธีทางการถ่ายภาพ
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การผจญเพลิง
การเผาโพลีเมอร์ที่เกิดตามธรรมชาติ
การเผาโพลีเมอร์สังเคราะห์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012458
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546