สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Hydrogen peroxide
CAS Number: 7722-84-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: เพอร์อ๊อกไซด์ (Peroxides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้สำหรับฟอกขาว ฆ่าเชื้อและผลิตสารเคมีต่างๆ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เยื่อกระดาษ อาหาร ผลิตภัณฑ์ตกแต่งสีผม ขนสัตว์ และโรงบำบัดน้ำเสีย [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 1 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 1 ppm
IDLH (NIOSH) : 75 ppm
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การใช้สารฆ่าเชื้อ
การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
การผลิตสิ่งทอ
การย้อมสีและจัดแต่งขนสัตว์
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785986
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546