สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Hypersensitivity pneumonitis antigens
CAS Number: -
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ฝุ่น/ละอองสารจากพืชและสัตว์ (Plant & Animal Dusts/Aerosols)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์:
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : not evaluated
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : -
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
Compost HP
Dry rot HP
Esparto grass HP
Greenhouse HP
Hot tub HP
Humidifier HP
Japanese summer-type HP
Lifeguard lung
Maple bark HP
Metalworking fluids HP
Mollusc shell HP
Peat moss HP
Sequoiosis
Silk production HP
Wheat weevil HP
Wood trimmer lung
โรคคนทำเยื่อไม้ (Wood pulp worker lung)
โรคปอดของคนทำงานเกี่ยวกับข้าวมอลต์ (Malt worker lung)
โรคปอดของคนทำงานเพาะเห็ด (Mushroom worker lung)
โรคปอดของคนทำเนยแข็ง (Cheese washer lung)
โรคปอดของคนเลี้ยงนก (Bird breeder lung)
โรคปอดคนตัดต้นไม้ (Tree cutter lung)
โรคปอดคนทำบุหรี่ (Tobacco worker lung)
โรคปอดคนหมักซอสถั่วเหลือง (Soy sauce brewer lung)
โรคปอดชานอ้อย (Bagassosis)
โรคปอดชาวนา (Farmer's lung disease)
โรคปอดในคนเลี้ยงสัตว์ (Animal handler lung)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเฉียบพลัน (Hypersensitivity pneumonitis, acute)
โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
โรคพยาธิสตรองไจลอยด์ (Strongyloidiasis)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ
การกัดกลึงขึ้นรูปโลหะ
การทำฟาร์ม (ฝุ่น, สารที่ทำให้ขาดออกซิเจน, ฯลฯ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785890
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546