สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Ammonium persulfate
CAS Number: 7727-54-0
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารประกอบซัลเฟอร์ (Sulfur Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารฟอกสีและสารกำจัดกลิ่น สารรักษาสภาพ และใช้ในการถนอมอาหารและการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า [Hawley] มีรายงานการเกิดโรคหอบหืดที่เกิดจากการทำงานในช่างทำผม [Malo] พบโรคผิวหนังอักเสบจากการแพ้สารชนิดนี้ในช่างทำผมและช่างทำขนมปัง [Marks]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.1 mg/m3, as S2O8
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การจัดแต่งทรงผม
การชุบเคลือบโลหะด้วยไฟฟ้า
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48804910
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546