สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Lead chromate
CAS Number: 7758-97-6
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: โลหะ, สารประกอบอนินทรีย์ (Metals, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นเม็ดสี [ACGIH] Chrome yellow คือ PbCrO4 Chrome green และ chrome red ประกอบด้วย PbCrO4   ใช้ในสี เซรามิก ยาง และพลาสติก และใช้ในการพิมพ์ผ้า [HSDB]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.01 mg/m3(as Cr), 0.05 mg/m3(as Pb)
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : -
IDLH (NIOSH) : -
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โครเมียม, พิษเรื้อรัง (Chromium, chronic toxic effect)
ตะกั่ว, พิษเรื้อรัง (Lead, subacute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำสี ย้อมสี หรือตกแต่งสิ่งทอ
สี (เม็ดสี, ตัวประสาน และสารกำจัดจุลชีพ)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48785900
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546