สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Naphthalene
CAS Number: 91-20-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: ไฮโดรคาร์บอน, อะโรมาติก (Hydrocarbons, Aromatics)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: แนฟทาลีนผลิตจากปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิน แนฟทาลีนใช้มากในแง่เป็นสารตัวกลางในการสังเคราะห์สารอินทรีย์อื่น ๆ นอกจากนี้ยังใช้เป็นสารไล่แมลงในบ้านเรือน (ลูกเหม็น) [ACGIH]  นอกจากนี้แนฟทาลีนยังเกิดจากกระบวนการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์จากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล ไฟไหม้ป่า และควันบุหรี่ ในน้ำมันเจ็ทและน้ำมันดีเซลก็มีแนฟทาลีนผสมอยู่ การใช้แนฟทาลีนไล่แมลงลดน้อยลงเมื่อมีการใช้สาร p-dichlorobenzene [See Reference #1]  
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 10 ppm
STEL (ACGIH) : 15 ppm
PEL (OSHA) : 10 ppm
IDLH (NIOSH) : 250 ppm
Odor Threshold Low : 0.0095 ppm
Odor Threshold High : 0.64 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
Cataract, chemical or radiation induced
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012275
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546