สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Platinum, soluble salts
CAS Number: 7440-06-4
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: โลหะ, สารประกอบอนินทรีย์ (Metals, Inorganic Compounds)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: แพลตินัมใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมและเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา [ACGIH] ทั้งนี้ แพลตินัมยังใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียม อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี เภสัชภัณฑ์ เซรามิก ทันตภัณฑ์ และพลาสติก [Harber, p. 473]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 0.002 mg/m3, as Pt(soluble salts), 1 mg/m3(metal)
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 0.002 mg/m3,as Pt(soluble salts)
IDLH (NIOSH) : 4 mg/m3, as Pt(soluble salts)
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
โรคลมพิษจากการสัมผัส (Contact urticaria)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การกลั่นปิโตรเลียม
การทำเหมือง
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819528
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546