สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Methoxychlor
CAS Number: 72-43-5
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออกาโนคลอรีน (Organochlorine Pesticides)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้กำจัดแมลงบนต้นผลไม้ ผักและพืชผลที่เก็บเกี่ยวจากป่า ใช้กำจัดพยาธิในปศุสัตว์ [EXTOXNET]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : Yes
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 10 mg/m3
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : 15 mg/m3, total dust
IDLH (NIOSH) : 5000 mg/m3
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48819618
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546