สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Methyl bromide
CAS Number: 74-83-9
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: สารรม (Fumigants)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารรมควัน (fumigant) และใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์ต่างๆ ยกเลิกการใช้เป็นสารทำความเย็นและสารดับเพลิงแล้ว[ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : Yes
Bioaccumulates : -
TIH : Yes
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 1 ppm
STEL (ACGIH) : -
PEL (OSHA) : Ceiling(OSHA) = 20 ppm
IDLH (NIOSH) : 250 ppm
Odor Threshold Low : -
Odor Threshold High : -
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำฟาร์ม (สารกำจัดศัตรูพืชและสารเติมแต่งอาหาร)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800393
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546