สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Methyl formate
CAS Number: 107-31-3
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: เอสเทอร์ (Esters)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำละลาย สารรมควัน และสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี[ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : -
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 100 ppm
STEL (ACGIH) : 150 ppm
PEL (OSHA) : 100 ppm
IDLH (NIOSH) : 4500 ppm
Odor Threshold Low : 67 ppm
Odor Threshold High : 2809 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
สารรม, พิษเฉียบพลัน (Fumigants, acute toxic effect)
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การผลิตสารกึ่งตัวนำ
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48012338
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546