สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัส (Agents)
ชื่อสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: Methyl isobutyl ketone
CAS Number: 108-10-1
กลุ่มสารเคมี/สิ่งที่สัมผัส: คีโตน (Ketones)
แหล่งกำเนิด/การใช้ประโยชน์: ใช้เป็นสารทำละลายในสี เรซินสังเคราะห์ สารยึดเกาะ อากาศยาน และในอุตสาหกรรมการผลิตเภสัชภัณฑ์ [ACGIH]
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
ค่าเฝ้าระวังด้านการสัมผัส
BEI : MIBK in urine = 2 mg/L; sample at end of shift;
Thai BEIs : -
Skin Designation (ACGIH) : No
Bioaccumulates : -
TIH : -
Ceiling (ACGIH) : -
TLV (ACGIH) : 50 ppm
STEL (ACGIH) : 75 ppm
PEL (OSHA) : 100 ppm
IDLH (NIOSH) : 500 ppm
Odor Threshold Low : 0.1 ppm
Odor Threshold High : 7.8 ppm
โรคที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง
การทำงานกับกาวและสารยึดเกาะ
การผลิตพลาสติกเชิงประกอบ
การผลิตสิ่งทอ
สี (สารทำละลาย)
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
43794192
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546