สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคปอดอักเสบจากการแพ้แบบเรื้อรัง (Hypersensitivity pneumonitis, chronic)
กลุ่มโรค: โรคปอดผิดปกติเนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบหรือเป็นแผล (Interstitial Lung Disease)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนักลด
บิดงอ
ปอดบกพร่องเชิงขยายตัว
ปอดบกพร่องเชิงอุดกั้น/ขยายตัว
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
มีไข้
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อระหว่างถุงลม
มีเสียงแซมหายใจ
เม็ดเลือดขาวอีโอสิโนฟิลสูง
ล้า
หายใจมีเสียงหวีดหวือ
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ก่อให้เกิดฝุ่นแป้ง
ฉีดพ่นฉนวนชนิดโฟมโพลียูรีเทน
ฉีดพ่นเรซินหรือสีโพลียูริเทน ครั่ง แลกเกอร์ หรือสารชักเงา
ใช้ไดไอโซไซยาเนตในการผลิตผลิตภัณฑ์โพลียูรีเทน
ใช้สารประกอบแอนไฮไดร์ในการผลิตเคมีภัณฑ์
ดูแลจัดการสัตว์ทดลอง
ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหรือครูสอนว่ายน้ำกรณีสระน้ำในร่ม
ปลอกเปลือกต้นเมเปิลซ้ำ ๆ เพื่อเอาน้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อ
ผลิตไขมุกจากหอย
ผลิตเส้นไหม (การเลี้ยงไหม)
สูดดมฝุ่นของดินในเรือนกระจกที่มีราซ้ำ ๆ
สูดดมฝุ่นของยาสูบที่มีราซ้ำ ๆ
สูดดมฝุ่นของหญ้าเอสพาร์โตที่ขึ้นราซ้ำ ๆ (หญ้ากกชนิดหนึ่งในยุโรปใช้ทำกระดาษ)
สูดดมฝุ่นจากไม้เก่าพุพัง
สูดดมฝุ่นที่เกิดจากการเก็บซากมอสที่ตายแล้วซ้ำ ๆ
สูดดมฝุ่นไม้ก๊อกที่มีราซ้ำ ๆ
สูดดมละอองของของเหลวที่ปนเปื้อนด้วยจุลชีพ และของไหลที่ใช้ในงานโลหะที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก
สูดดมละอองลอยชีวภาพของข้าวบาร์เลย์ที่ขึ้นราซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของชานอ้อยที่ขึ้นราซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของเนยแข็งที่มีเชื่อรากลุ่มเพนนิซิเลียมซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของเยื่อไม้ที่ขึ้นราซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพของสิ่งหมักหมม
สูดดมละอองลอยชีวภาพของหญ้า อาหารสัตว์ กองฟาง หรือเมล็ดข้าว ที่เก่าเป็นรา
สูดดมละอองลอยชีวภาพของหัวเชื้อสำหรับหมักซอสถั่วเหลืองซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพจากมูลนกซ้ำ ๆ
สูดดมละอองลอยชีวภาพในบ้าน โรงเรียน หรือสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Hypersensitivity pneumonitis antigens
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800325
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546