สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคลีเจียนเนลโลสิส (ติดเชื้อแบคทีเรียเฉียบพลันจากสิ่งแวดล้อม) (Legionellosis)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
คลื่นไส้อาเจียน
เจ็บหน้าอก
ช็อก
ชัก
ท้องร่วง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดท้อง
ปวดศีรษะ
ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ
ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน
ปัสสาวะสีดำ
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
มีไข้
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
ล้า
สับสน
หัวใจเต้นช้า
หายใจลำบากเฉียบพลัน
เหงื่อออกมาก
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือ การวิจัยที่มีการจัดการเกี่ยวกับเชื้อโรค
สูดดมละอองของน้ำที่ปนเปื้อนจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
สูดดมละอองลอยชีวภาพในบ้าน โรงเรียน หรือสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293219
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546