สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคไลม์ (โรคติดต่อจากเห็บของกวาง) (Lyme disease)
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - ปานกลาง (Acute-Moderate)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การมองเห็นบกพร่อง
คอแข็ง
คอหอยอักเสบ
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดข้อ
ปวดศีรษะ
ปัสสาวะมีเม็ดเลือดแดงปน
ผลการตรวจการทำงานของตับไม่ปกติ
ผื่นนูน
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีไข้
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
รอยโรคลักษณะวงแหวนที่ผิวหนัง
โรคปุ่มน้ำเหลือง
โรคเส้นประสาท
ลมพิษ
ล้า
หมดสติชั่วคราว
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ทำงานในพื้นที่ที่มีเห็บ หมัด ชุกชุม
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291277
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546