สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคปอดจากใยหิน (Asbestosis)
กลุ่มโรค: โรคปอดผิดปกติเนื่องจากเนื้อเยื่อในปอดอักเสบหรือเป็นแผล (Interstitial Lung Disease)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การเกิดพล๊าก ที่เยื่อหุ้มปอด
การออกของของเหลวที่บริเวณเยื่อหุ้มปอด
น้ำหนักลด
บิดงอ
ปอดบกพร่องเชิงขยายตัว
ปอดบกพร่องเชิงอุดกั้น/ขยายตัว
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อระหว่างถุงลม
มีเสียงแซมหายใจ
ล้า
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ติดตั้งฉนวนที่มีแอสเบสทอส
ทำเหมืองแร่แอสเบสทอส
ประกอบหรือซ่อมเบรกยานพาหนะ หรือคลัตช์ที่มีส่วนประกอบของแอสเบสทอส
ผลิตผลิตภัณฑ์แอสเบสทอส
ผสม ฉีดพ่น หรือขัด วัสดุที่มีส่วนประกอบของแอสเบสทอส
รื้อถอนฉนวนที่มีแอสเบสทอส
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Asbestos
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800463
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546