สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: Maple bark HP
กลุ่มโรค: โรคปอดอักเสบชนิด Hypersensitivity (Hypersensitivity Pneumonitis)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การมองเห็นบกพร่อง
คลื่นไส้อาเจียน
ท้องร่วง
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดท้อง
ปวดศีรษะ
ผื่นผิวหนัง
ภาวะเกล็ดเลือดน้อย
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวต่ำกว่าปกติ
มองไม่เห็น
มีไข้
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
เยื่อจมูกอักเสบ
เยื่อตาอักเสบเฉียบพลัน
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ล้า
เลือดออกเป็นจุดหรือเป็นหย่อม
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
ปลอกเปลือกต้นเมเปิลซ้ำ ๆ เพื่อเอาน้ำหล่อเลี้ยงในเนื้อเยื่อ
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Hypersensitivity pneumonitis antigens
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293326
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546