สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: การหยุดหายใจ เนื่องจากสารรบกวนการจับออกซิเจนของเม็ดเลือดแดง (Asphyxiation, chemical)
กลุ่มโรค: พิษเฉียบพลัน (Acute Poison)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - รุนแรง (Acute-Severe)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
การไม่ประสานกัน
คลื่นไส้อาเจียน
ชัก
ปวดศีรษะ
ภาวะเงียบงันและโคม่า
ภาวะหัวใจเสียจังหวะ
เวียนศีรษะ
สับสน
หมดสติชั่วคราว
หัวใจเต้นช้า
หัวใจเต้นเร็ว
หายใจลำบากเฉียบพลัน
อ่อนเพลีย
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กวนหรือสูบสิ่งปฏิกูลเหลว หรือเข้าไปในบ่อเก็บสิ่งปฏิกูล
เข้าไปในไซโล 1-10 วันหลังจากที่ใส่ของจนเต็ม
ใช้เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในที่มีการระบายอากาศที่ไม่เพียงพอ
ใช้โซเดียมไซยาไนต์ในการดึงธาตุเงินออกมาจากฟิล์มเอกซเรย์
ทำงานกับสารเคมีที่เป็นพิษที่สามารถหกรั่วไฟลหรือระบายออกมาได้
ทำงานในพื้นที่ปิด
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293329
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546