สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคพิษต่อระบบประสาท (Neuropathy, toxic)
กลุ่มโรค: พิษเรื้อรัง (Chronic Poison)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ควารู้สึกสัมผัสเพี้ยน
โรคเส้นประสาท
อ่อนเพลีย
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
กำจัด/ลอกสารเคลือบผิวที่มีตะกั่ว
ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยเอทาลีนออกไซด์
ใช้คาร์บอนไดซัลไฟต์เป็นสารรมควัน
ใช้นอร์มัลเฮกเซนเป็นสารทำละลายในกาว หมึก สารเคลือบ หรือสารล้างไขมัน
ใช้ปรอทในการสกัดทอง
ใช้สารรักษาเนื้อไม้ที่มีสารหนู
ใช้อะคริลาไมด์สำหรับยาปูน (ท่อน้ำเสีย เหมือนแร่ และการก่อสร้างอุโมงค์)
ตัดและอบแห้งเส้นใยเรยอน
ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดที่มีส่วนประกอบของปรอท
ทำงานกับสารเคมีที่เป็นพิษที่สามารถหกรั่วไฟลหรือระบายออกมาได้
ทำงานในพื้นที่ปิด
ทำงานในส่วน mercury cell room ของโรงงานคลอร์อัลคาไล
ปรับปรุงเศษโลหะที่มีส่วนประกอบของตะกั่ว แคดเมียม เบอริลเลียม หรือปรอท
ผลิตผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชที่มีสารหนู
ผลิตผลิตภัณฑ์ตะกั่ว
ผลิตหรือใช้ปรอทอุดฟัน
ผสมหรือใช้สารออกาโนฟอสเฟต หรือทำงานในพื้นที่หลังจากที่มีการใช้
เลื่อยหรือขัดไม้ที่ผ่านกรรมวิธีที่ใช้สารหนู
สกัดแร่ปรอท (แร่ปรอทซัลไฟด์สีแดง - ชาด)
หลอมหรือทำให้สังกะสีหรือทองแดงบริสุทธิ์
หลอมหรือหล่อตะกั่ว
ให้ความร้อน คุมเครื่องจักร หรือ ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ตะกั่ว
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291203
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546