สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: โรคจากการหายใจฝุ่นอินทรีย์ (Organic dust inhalation fever)
กลุ่มโรค: พิษเฉียบพลัน (Acute Poison)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เฉียบพลัน - ปานกลาง (Acute-Moderate)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
แน่นหน้าอก
ปวดกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ
ภาวะที่เม็ดเลือดขาวสูงขึ้น
มีไข้
เยื่อจมูกอักเสบ
ไอ
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
สูดดมฝุ่นจากไม้เก่าพุพัง
สูดดมฝุ่นในอาคารปศุสัตว์ปิด
สูดดมละอองลอยชีวภาพของสิ่งหมักหมม
สูดดมละอองลอยชีวภาพของหญ้า อาหารสัตว์ กองฟาง หรือเมล็ดข้าว ที่เก่าเป็นรา
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
Endotoxins
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48291312
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546