สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
โรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและสารเคมี
ชื่อโรค: Paracoccidioidomycosis
กลุ่มโรค: ติดเชื้อ, ที่เกี่ยวกับการทำงาน (Infection, Occupational)
เฉียบพลัน/เรื้อรัง: เรื้อรัง (Chronic)
ปรากฏการณ์ในประเทศไทย: -
อาการ/ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กลืนลำบาก
การมองเห็นบกพร่อง
เจ็บหน้าอก
ต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดโต
ตับโต
ท้องร่วง
น้ำหนักลด
ปวดท้อง
ปอดหรือเนือ้เยื่อแข็งตัวเป็นส่วนๆ
ปากอักเสบ
พยาธิสภาพแบบเป็นโพรงหรือถุง
ม้ามโตเหตุติดเชื้อ
มีก้อนเล็ก ๆ ขึ้นบนผิวหนัง
มีไข้
มีปุ่มเล็กปุ่มเดียวหรือหลายปุ่ม
มีแผลเปื่อยที่จมูก
มีแผลเปื่อยที่ผิวหนัง
มีเม็ดเลือดขาวแทรกซึมในเนื้อเยื่อ
มีเสมหะ
มีเสียงแซมหายใจ
โรคปุ่มน้ำเหลือง
ล้า
หายใจลำบากเมื่อออกแรงมาก
ไอ
ไอเป็นเลือด
งานเสี่ยงอันตรายที่เกี่ยวข้อง
เดินทางไปในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่นโดยมีการป้องกันที่ไม่เพียงพอ
ไถ่ ขุด เจาะ ดินในพื้นที่ที่มีโรคเฉพาะถิ่น
สารเคมี/สิ่งที่สัมผัสที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล
แหล่งอ้างอิง
Jay A. Brown, M.D., M.P.H., January 2008. Haz-Map: Information on Hazardous Chemicals and Occupational Diseases [hazmap.nlm.nih.gov].
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48800429
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546